Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ดื่มน้ำสกัดจากใบบัวบก ผักชีลาว คึ่นฉ่าย และมะระขี้นก ช่วยรักษามะเร็งก้านสมอง

by ข่าวปลอม.com     2021-02-09 17:15:09   
SHARE
 • ตามที่มีการแชร์คลิปวิดีโอตามสื่อออนไลน์ เรื่อง ดื่มน้ำสกัดจากใบบัวบก ผักชีลาว คึ่นฉ่าย และมะระขี้นก ช่วยรักษามะเร็งก้านสมอง...

  Read more : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%81-%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%89%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87/

  Credit : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%81-%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%89%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87/


  ABOUT US

  ในสังคมไทย มีข่าวสารข้อมูลที่ ผิดถูก บิดเบือน และ ไม่ถูกต้อง จนทำให้ เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ ข่าวปลอม.com จึงได้ รวบรวมข่าวสารข้อมูลบางส่วน จาก https://www.antifakenewscenter.com/ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ https://www.mdes.go.th และในกรณี มีข้อมูล ที่ไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ขอแนะนำได้ที่่ https://www.antifakenewscenter.com/


 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  ข่าวบิดเบือน รพ.ภูมิพลฯ ปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามารักษา

  2021-02-09 17:15:09

  ข่าวบิดเบือน ผู้ป่วยมะเร็ง ที่ทำเคมีบำบัดเสียชีวิตภายใน 30 วัน ทุกคน

  2021-02-09 17:15:09

  ข่าวบิดเบือน ภาพที่กล่าวถึงแอปฯ หมอชนะขอเข้าถึงประวัติการใช้งาน ไมค์ และข้อมูลต่อไวไฟ

  2021-02-09 17:15:09

  ข่าวบิดเบือน จ่ายหนี้ไม่ไหว ธปท. พร้อมจ่ายหนี้แทนทุกคน ผ่านโครงการ “ทางด่วนแก้หนี้”

  2021-02-09 17:15:09

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! กระทรวงแรงงาน ปลดล็อก 5 อาชีพ ให้แรงงานต่างชาติ

  2021-02-09 17:15:09