Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจเฟซบุ๊กใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

by ข่าวปลอม.com     2021-01-28 15:05:19   
SHARE
 • ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เพจเฟซบุ๊กใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย...

  Read more : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%8b%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/

  Credit : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%8b%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/


  ABOUT US

  ในสังคมไทย มีข่าวสารข้อมูลที่ ผิดถูก บิดเบือน และ ไม่ถูกต้อง จนทำให้ เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ ข่าวปลอม.com จึงได้ รวบรวมข่าวสารข้อมูลบางส่วน จาก https://www.antifakenewscenter.com/ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ https://www.mdes.go.th และในกรณี มีข้อมูล ที่ไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ขอแนะนำได้ที่่ https://www.antifakenewscenter.com/


 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  ข่าวปลอม อย่าแชร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Caminia ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด...

  2021-01-28 15:05:19

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.ก.ส. จัดทำแอปฯ ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน

  2021-01-28 15:05:19

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! สูตรยาต้มสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

  2021-01-28 15:05:19

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! สูตรหมักผมด้วยกระเทียม เพื่อรักษาผมร่วง

  2021-01-28 15:05:19

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! รากสามสิบดองเหล้ากับน้ำผึ้ง ช่วยรักษามะเร็งเต้านม

  2021-01-28 15:05:19