Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เราไม่ทิ้งกันรอบใหม่รับ 8,000 บาท/คน ส่วนคนละครึ่งเพิ่มเป็น 5,000 บาท 3 เดือน

by ข่าวปลอม.com     2021-01-12 17:31:35   
SHARE
 • ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น เราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ รับ 8,000 บาท/คน ส่วนคนละครึ่งเพิ่มเป็น 5,000 บาท 3 เดือน...

  Read more : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-8000-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-5000-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-3-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/

  Credit : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-8000-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-5000-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-3-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/


  ABOUT US

  ในสังคมไทย มีข่าวสารข้อมูลที่ ผิดถูก บิดเบือน และ ไม่ถูกต้อง จนทำให้ เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ ข่าวปลอม.com จึงได้ รวบรวมข่าวสารข้อมูลบางส่วน จาก https://www.antifakenewscenter.com/ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ https://www.mdes.go.th และในกรณี มีข้อมูล ที่ไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ขอแนะนำได้ที่่ https://www.antifakenewscenter.com/


 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ไปรษณีย์ไทย ส่งไฟล์ .exe เพื่อแจ้งสถานะพัสดุ

  2021-01-12 17:31:35

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! แผ่นป้ายห้อยคอ สามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้

  2021-01-12 17:31:35

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! คลิปวิดีโอสถานที่กักตัวโรงพยาบาลสนามมหาชัย จ.สมุทรสาคร

  2021-01-12 17:31:35

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ส่งข้อความทักทายเป็นรูปหรือภาพเคลื่อนไหว...

  2021-01-12 17:31:35

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปี 64 รัฐบาลเตรียมกู้เงินเพิ่มจำนวน 3 ล้านล้านบาท ทำให้หนี้สาธารณะทะลุ 9...

  2021-01-12 17:31:35