Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมทางหลวง ปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วคราว สกัดโควิด-19

by ข่าวปลอม.com     2021-01-12 17:30:02   
SHARE
 • ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมทางหลวง ปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วคราว สกัดโควิด-19...

  Read more : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-19/

  Credit : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-19/


  ABOUT US

  ในสังคมไทย มีข่าวสารข้อมูลที่ ผิดถูก บิดเบือน และ ไม่ถูกต้อง จนทำให้ เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ ข่าวปลอม.com จึงได้ รวบรวมข่าวสารข้อมูลบางส่วน จาก https://www.antifakenewscenter.com/ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ https://www.mdes.go.th และในกรณี มีข้อมูล ที่ไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ขอแนะนำได้ที่่ https://www.antifakenewscenter.com/


 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจเฟซบุ๊กใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

  2021-01-12 17:30:02

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ถอดโคเคน มอร์ฟีน ฝิ่น ออกจากยาเสพติดให้โทษ ประชาชนครอบครองได้...

  2021-01-12 17:30:02

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! อุปกรณ์ Power Factor Saver ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าสูงสุด 50% โดยไม่ผิดกฎหมาย

  2021-01-12 17:30:02

  ขนส่ง ผ่อนผันช่วงโควิด-19 ห้ามจับหากใบขับขี่หมดอายุ จริงหรือ ?

  2021-01-12 17:30:02

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอ ช่วยฆ่าเชื้อโควิด-19

  2021-01-12 17:30:02