Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ข่าวปลอม อย่าแชร์! แอปพลิเคชัน Away Covid-19 หลอกขอข้อมูล และเอาเงินจากผู้ใช้บริการ

by ข่าวปลอม.com     2021-01-12 16:53:44   
SHARE
 • ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง แอปพลิเคชัน Away Covid-19 หลอกขอข้อมูล และเอาเงินจากผู้ใช้บริการ...

  Read more : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99-away-covid-19-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

  Credit : https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99-away-covid-19-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/


  ABOUT US

  ในสังคมไทย มีข่าวสารข้อมูลที่ ผิดถูก บิดเบือน และ ไม่ถูกต้อง จนทำให้ เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ ข่าวปลอม.com จึงได้ รวบรวมข่าวสารข้อมูลบางส่วน จาก https://www.antifakenewscenter.com/ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ https://www.mdes.go.th และในกรณี มีข้อมูล ที่ไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ ขอแนะนำได้ที่่ https://www.antifakenewscenter.com/


 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! UN กำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันกษัตริย์โลก

  2021-01-12 16:53:44

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ติดต่อกันได้ทางน้ำลาย

  2021-01-12 16:53:44

  กฟน. ช่วยจ่ายค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน คนละครึ่งกับผู้ใช้ จริงหรือ?

  2021-01-12 16:53:44

  เดือน ก.พ. 63 จะได้รับบิลค่าไฟฟ้า 2 ใบ จริงหรือ?

  2021-01-12 16:53:44

  ข่าวปลอม อย่าแชร์! แพทย์ให้คนไทย ช่วยล็อกดาวน์ตัวเองและครอบครัว 14 วัน

  2021-01-12 16:53:44