Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดินโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

by ข่าวกระทรวง.com     2020-12-14 12:54:30   
SHARE
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ พ.ศ.... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ซึ่งสำนักงบประมาณแจ้งว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักเพื่อขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน ผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทาง คือ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ) ระยะทางรวม 308 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟ ขนาด 1 เมตร สามารถรองรับน้ำหนักกดเพลาสูงสุด 20 ตัน และรองรับรถไฟขนาดใหญ่สุดของการรถไฟฯ ความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม. ในโครงการมีอุโมงค์ 4 แห่ง ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร มีสถานี 3 รูปแบบ คือ สถานีขนาดใหญ่ เป็นสถานีระดับจังหวัด สถานีขนาดเล็ก และป้ายหยุดรถไฟ โดยโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2568 คาดว่าในปีที่เปิดให้บริการจะมีผู้โดยสาร 4,811 คน/วัน ส่วนปริมาณสินค้า ในปีแรกถ้าไม่รวมการส่งสินค้าจากจีน คาดการณ์ว่ามีปริมาณสินค้า 313,669 ตัน/ปี แต่ถ้ารวมการส่งสินค้าจากจีน คาดว่ามีปริมาณสินค้า 1,603,669 ตัน/ปี มูลค่าการลงทุนโครงการทั้งหมด 79,619 ล้านบาท #ครม. #มติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดินโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์ แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

  Credit : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201212105656844


  ABOUT US

  ข่าวกระทรวง.com - รวบรวมกิจกรรม ที่น่าสนใจ กฏหมาย ข่าวสาร ข้อมูล ของกระทรวงต่างๆ รวมถึง หน่วยงานราชการ ในประเทศไทยที่น่าสนใจ  System update follower : 538,990 users

  update 24 Hrs

 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  ครม. เห็นชอบขยายโครงการ "คนละครึ่ง" เฟส 2 เพิ่มผู้ได้รับสิทธิอีก 5 ล้านคน...

  2020-12-14 12:54:30

  กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจัหวัดภูเก็คจัดงาน"ธงฟ้า on the beach & Seafood festival หรอยริมเล @ป่าตอง"

  2020-12-14 12:54:30

  ข่าวกระทรวง.com

  2020-12-14 12:54:30

  ตชด.ที่ 324 ออกลาดตระเวน ป้องกันการลักลอบหลบเข้าเมือง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...

  2020-12-14 12:54:30

  รักษาการ ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย ครม.เห็นชอบขยายโครงการคนละครึ่งเฟส 2...

  2020-12-14 12:54:30