Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

กฟผ. พร้อมดันแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว นำเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านพลังงานสะอาดเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

by ข่าวกระทรวง.com     2020-12-14 12:50:23   
SHARE
 • กฟผ. นำเทคโนโลยีอัจฉริยะเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดปัญหาไฟตก-ไฟดับ จากภัยธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว นายสุฤทธิ์ อภิวันท์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สามารถรวบรวมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแหล่งอื่นๆ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ให้ทำงนรวมกัน พร้อมสั่งการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้ระบบไฟฟ้าของจังหวัดมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติเป็นประจำ และเป็นจังหวัดที่มีสถิติไฟฟ้าดับสูงที่สุดในประเทศไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้สมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในขั้นตอนการเตรียมประกาศขาย เอกสารประกวดราคาของโครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำหรับการดำเนินโครงการ กฟผ. จะติดตั้งแผงโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้า ขนาด 3 เมกะวัตต์ และติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ชนิดใหม่ (Battery Energy Storage System : BESS) ขนาด 4 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยเสริมให้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหากเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้า ระบบสมาร์ทกริดจะช่วยบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management system : EMS) เพื่อบริหารการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่สมาร์ทกริดได้อย่างมีประสิทธิภาพ "นอกจากนี้ กฟผ. ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวของจังหวัด มีสถานีชาร์จรถไฟฟ้า โดยจัดรถบัสไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไว้บริการในจังหวัด และรับ – ส่งประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม โครงการสมาร์ทกริดและศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ที่จะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน และด้านวัฒนธรรม ท้องถิ่นให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีพื้นที่จัดกิจกรรม และพื้นที่จำหน่ายสินค้าของชุมชนไว้บริเวณศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเสริมรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2565 ซึ่งโครงการสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่อื่นๆ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป " ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ กล่าวในที่สุด #กฟผพร้อมดันแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

  Credit : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201214111433148


  ABOUT US

  ข่าวกระทรวง.com - รวบรวมกิจกรรม ที่น่าสนใจ กฏหมาย ข่าวสาร ข้อมูล ของกระทรวงต่างๆ รวมถึง หน่วยงานราชการ ในประเทศไทยที่น่าสนใจ  System update follower : 538,990 users

  update 24 Hrs

 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  รักษาการ ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย ครม.เห็นชอบขยายโครงการคนละครึ่งเฟส 2...

  2020-12-14 12:50:23

  นายกรัฐมนตรี เตรียมเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดเส้นทางทั้ง 59 สถานี เชื่อมการเดินทาง...

  2020-12-14 12:50:23

  ครม. เห็นชอบขยายโครงการ "คนละครึ่ง" เฟส 2 เพิ่มผู้ได้รับสิทธิอีก 5 ล้านคน...

  2020-12-14 12:50:23

  ครม. เห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2

  2020-12-14 12:50:23

  นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุม ACMECS เน้นย้ำการส่งเสริมความเชื่อมโยง...

  2020-12-14 12:50:23