Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
Loading…
Follow /Created News

ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหา ในแต่ละด้าน ทั้งอาชญากรรม การจี้ปล้น ฉกชิงวิ่งราว รวมถึงกานบังคับใช้ กฎหมายเพื่อ ให้เกิดความสงบและเรียบร้อยในสังคม จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานตำรวจ ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ข่าวตำรวจ.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครอบครัวตำรวจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง

News

วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง /...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. /...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. พล.ต.อสุวัฒน์...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. /พล.ต.อ.มนู...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย /...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. /...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศปก.ตร. / พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร....

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันนี้ (26 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช....

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม รามาการ์เด้นส์...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ สโมสรตํารวจ ถนนวิภาวดี-รังสิต...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.05 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง /...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 / พล.ต.อ.จักรทิพย์...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จว.นครนายก /...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021

 • News

  วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี /...

 • ข่าวตำรวจ.com
 • 04 Jan, 2021