Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุม ACMECS เน้นย้ำการส่งเสริมความเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

by ข่าวกระทรวง.com     2020-12-14 12:57:28   
SHARE
 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS ) ครั้งที่ 9 ผ่านระบบการประชุมทางไกล จากอาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอีก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และเลขาธิการอาเซียน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุม ACMECS ครั้งที่ 9 เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้ 3 สาขาหลักของแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ได้แก่ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS และความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ทั้ง จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และออสเตรเลีย และในปีนี้ นิวซีแลนด์และอิสราเอลก็จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากลุ่มที่สอง ผู้นำสมาชิก ACMECS ยังเห็นพ้องกับหลักการใหม่ที่ไทยเสนอ เรื่อง “อนุภูมิภาคที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงภาพลักษณ์ของอนุภูมิภาค เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเต็มไปด้วยโอกาสที่หุ้นส่วนภายนอก ที่ประชุมฯ ยังได้รับรอง “ปฏิญญาพนมเปญ” ซึ่งให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมยุคหลังโควิด-19 เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตในอนาคตและความท้าทายรูปแบบใหม่ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอ 3 ประเด็นคือ “การพัฒนาความเชื่อมโยงในทุกมิติ” เพื่อความเข้มแข็งจากภายในในระยะยาว โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Micro SMEs สร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างกัน สำหรับการขับเคลื่อนแผนแม่บท ACMECS ในระยะต่อไป ต้องยกระดับความร่วมมือด้านสาธารณสุขให้สูงและยั่งยืนมากขึ้น โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แจ้งที่ประชุมว่า ไทยได้ลงนามจัดหาวัคซีนต้านโควิด-19 และไทยพร้อมสนับสนุนให้ยาและวัคซีนดังกล่าวเป็นสินค้าสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเข้าถึงได้ ไทยยังได้เสนอ “การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS” เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ขอความร่วมมือให้แต่ละประเทศเร่งดำเนินกระบวนการภายในให้แล้วเสร็จ และยืนยันคำมั่นที่จะสนับสนุนเงินจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่กองทุน เพื่อใช้ขับเคลื่อนโครงการที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่ออนุภูมิภาค นอกจากนี้ ไทยยังส่งเสริมการจัดตั้งสำนักเลขาธิการ ACMECS เพื่อเป็นหน่วยงานหลักประสานงานการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการปิดประชุม นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ในฐานะประธานวาระต่อไป (วาระปี 2564-2566) ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท. ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

  Credit : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201209112855041


  ABOUT US

  ข่าวกระทรวง.com - รวบรวมกิจกรรม ที่น่าสนใจ กฏหมาย ข่าวสาร ข้อมูล ของกระทรวงต่างๆ รวมถึง หน่วยงานราชการ ในประเทศไทยที่น่าสนใจ  System update follower : 538,990 users

  update 24 Hrs

 • Telephone :
 • GALERRY

  RELATED POSTS

  นายกรัฐมนตรี เตรียมเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดเส้นทางทั้ง 59 สถานี เชื่อมการเดินทาง...

  2020-12-14 12:57:28

  ครม. เห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2

  2020-12-14 12:57:28

  ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดินโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่...

  2020-12-14 12:57:28

  กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจัหวัดภูเก็คจัดงาน"ธงฟ้า on the beach & Seafood festival หรอยริมเล @ป่าตอง"

  2020-12-14 12:57:28

  แปลงนาอัจฉริยะสุพรรณบุรี ตอบโจทย์ชาวนาไทย มั่นใจ ขยายสู่ตลาดโลก

  2020-12-14 12:57:28